Ministarstvo za pitanja branitelja/boraca

Hercegovačko-neretvanske županije-kantona

Hercegovačko-neretvanskog kantona

JAVNI POZIV

za

podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na olakšice kod plaćanja naknada na javnim visokoškolskim ustanovama u akademskoj 2023/2024 godini

Kako bi pristupili prijavnom obrascu potrebno je da se registrirate. Za registraciju pritisnite dugme "Nova prijava" te slijedite daljnje upute.

U slučaju da ste se već registrirali i želite pristupiti vašem prijavnom obrascu pritisnite dugme "Login".